Depressioner er der en naturlig løsning
Brugerbetingelser
| Hvem er vi  |   Kontakt

Depressioner

— er der en naturlig løsning?

Kemi til sjælen

Kvinde med medicinPsykofarmaka er den gruppe af medikamenter, der anvendes imod angst, depressioner, uro og lignende. Det er lægemidler, der tilsigter en virkning på psykiske lidelser. Navnet kommer af de græske ord psyke, der betyder sjæl, og farmakon, som betyder lægemiddel.

Anvendelsen af psykofarmaka er i dag så vidt udbredt i det danske samfund, at omkring hver 10. voksne dansker dagligt indtager psykofarmaka mod angst, depression, stress, søvnløshed eller lignende – og mange er så afhængige, at de af eksperter betegnes som pillenarkomaner.

I de fleste tilfælde dæmper psykofarmaka symptomerne, men det har sin pris. Patienter kan blive både fysisk og psykisk afhængige af psykofarmaka og kan havne i et medicinmisbrug, som det kan være overordentligt svært at komme ud af igen.

De ofte alvorlige bivirkninger, patienter lider under ved indtagelsen af psykofarmaka, kan være en høj pris at betale, når slutresultatet ofte er tvivlsomt. I nogle tilfælde er indtagelsen af psykofarmaka begyndelsen til et forløb, som til sidst kan ødelægge en persons liv. Omvendt er der naturligvis også sjældne tilfælde, hvor psykofarmaka i en periode er nødvendig eller umiddelbart den bedste løsning. Ved behandling af patienter, der her og nu skal have hjælp pga. selvmordstanker e.l., kan psykofarmaka fx indgå i behandlingen.

Også i visse andre sjældne tilfælde – fx i tilfælde med psykisk syge kriminelle – kan det umiddelbart se ud til, at behandling med psykofarmaka er den bedste løsning. Men kemisk introducerede ændringer i humør og psyke som eneste behandling er risikabel – især på længere sigt.

Abstinenssymptomer

Mange præparater gør patienter afhængige og medfører kraftige abstinenssymptomer, hvis patienten forsøger at ophøre med pillerne.

Eftersom omkring en halv million danskere menes at være mere eller mindre afhængige af psykofarmaka er det et stort og næsten overset problem.

En ond cirkel

Beroligende og angstdæmpende medicin virker sløvende, forringer reaktionstiden og svækker koncentrationen. Beroligende medicin har en angstdæmpende virkning, men når patienten ophører med at bruge præparaterne opstår der abstinenssymptomer i form af angst og uro, altså symptomer, der til forveksling ligner dem, præparaterne bruges imod.

Psykofarmaka undertrykker eller dækker over problemerne. Når medicinindtagelsen ophører, kommer problemerne op til overfladen igen, måske endda med forøget styrke. Dette kan starte en ond cirkel, som det næsten er umuligt at komme ud af på egen hånd.

Følg anvisningerne på denne hjemmeside, og du vil sandsynligvis efterhånden få det så godt, at du i samråd med din læge kan begynde nedtrapningen af medicin.

Tilbage til start


Helbredende kost

Zoneterapi