Depressioner er der en naturlig løsning
Brugerbetingelser
| Hvem er vi  |   Kontakt

Depressioner

— er der en naturlig løsning?

Depression – en folkesygdom

skyEr det muligt at klare eller gennemleve en depression uden at ty til medicin, der giver risiko for bivirkninger og afhængighed?

Så afgjort. Ikke i alle tilfælde, naturligvis, men i langt flere tilfælde, end du måske er klar over, vil forbedringer i kost, livsstil og livsbetingelser gøre så stor forskel, at medicin og eventuel anden behandling bliver unødvendig.

Er du deprimeret vil bestemte ændringer i dit liv og din livsstil give gode muligheder for, at du bliver i bedre humør eller bliver din depression kvit.

Eftersom du ønsker at tage ansvar for dig selv, dine nærmeste og verden omkring dig, kan du nok heller ikke undgå at blive mere eller mindre nedtrykt, når tingene går skævt, når livets skuffelser rammer dig eller dine nærmeste.

I nogle situationer er en periode med dårligt humør og nedtrykthed jo en naturlig reaktion på de nederlag, som nu engang også er en del af livet.

Det er hverken sygeligt eller unormalt.

Men hvis dårligt humør eller nedtrykthed varer ved, eller begynder at blive til næsten kronisk modløshed, er det på høje tid, at du gør noget ekstra for at komme på fode igen. Det er også vigtigt, at du snakker med din læge om det!

En del mennesker føler sig deprimerede, uden de rigtig ved hvorfor. Uanset om du ved, hvorfor du er deprimeret, eller ej, vil du sandsynligvis få meget ud af at forbedre din livsstil mv., som foreslået på disse sider. Lider du af svær depression eller er under lægebehandling gennemfører du alle større eller vigtige ændringer i samråd med din læge.

Der er en tendens til at overse, at faktorer, der har at gøre med kost og livsstil, kan udløse tristhed eller depression hos nogle mennesker.

Mangelfuld kost, vedvarende stress, vitaminmangel, dårlig søvn, mangel på lys, et overforbrug af stimulanser og et svækket helbred er eksempler på faktorer, der hos nogle mennesker kan give symptomer på depression og psykiske sygdomme.

Denne side er på ingen måde ment som en erstatning for nødvendig medicin eller terapi, men blot at give oplysninger og erfaringer om, hvad du – i samråd med din læge eller andre kvalificerede fagpersoner – kan gøre for at give humøret et løft ved at forbedre livsstil og livsbetingelser.

Tilbage til start


Helbredende kost

Zoneterapi